kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Allmän info om stambyte innan start

2021-05-21
HSB BRF KJELLSTORP

Processen i hyresnämnden har startat och Peab har börjat planera det arbete som finns framför oss. Ett utrymme där ni kan titta på tillvalen kommer att byggas upp i föreningslokalen och när det är klart kommer vidare information om när just ditt hus kan gå dit och titta. I dagsläget kan jag meddela att den preliminära planen är att stambytet kommer starta efter sommaren från hus 61 och gå sedan nedåt i husnummer.

Ca 2 månader innan vi börjar i just ditt hus kommer det mer ingående information för vad som gäller för just dig. I samma utskick kommer det även ut en liten tidplan om vad som komma skall. Inom kort kommer den första informationen gå ut till hus 61. Se nedan vad denna information kommer innehålla.

Detta kommer din information innehålla:

  • Vad ska du som boende förbereda och tänka på
  • Tidplan
  • Fullmakt för att sätta digitalt lås
  • Förpliktelselapp (regler som du ska förhålla dig till)
  • Tillvalslapp
  • Sparas & Återmonteras lappar
  • Covid-19 information
  • Tid för besiktning

När det är dags kommer ni även få en separat information och anmälan om Högre Standard, denna gäller för er som har renoverat ert badrum under perioden 2011-04-07 – 2018-02-01.

Vanligtvis brukar vi hålla i ett trappmöte/informationsmöte inför start i varje hus, detta kan vi tyvärr inte göra i dagsläget på grund av Covid -19. Det är därför extra viktigt att först läsa den information som kommer i brevlådan inför starten i ditt hus och sedan ringa Angelika Boendesamordnare på HSB och ställa frågor, går även bra att boka ett separat möte med Angelika och /eller Peab.

Dock kan inget arbete påbörjas inne i era lägenheter förrän processen i hyresnämnden är avslutad och de har godkänt beslutet. Förberedande arbeten får lov att utföras med tex trapphus, källare, tillvalslokal och etablering. Därför vill jag uppmärksamma er på att det kommer att vara rörelse på området trots att processen i hyresnämnden ännu ej är färdig. Så fort vi får besked att processen i hyresnämnden är klar kommer det delas ut information till alla boende på Brf Kjellstorp.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Boendesamordnare på HSB:

Angelika Grahovac Zonic på 042–199548 eller angelika.grahovaczonic@hsbnvs.se

Med Vänlig Hälsning

Angelika