kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet  nr 4 april 2020

 

Gårdsmöten inställda:

Tyvärr måste vi ställa in gårdsmötena p.g.a. viruset Covid-19. Vi i styrelsen tycker det är synd för vi vill ha en bra dialog med er medlemmar. Vår förhoppning är att vi kan återkomma till hösten.

 

Stambytet:

Planeringsarbetet fortskrider. Som vi informerat tidigare så börjar arbetet på plats med själva badrummen först om ett år våren 2021. Det som styrelsen och HSB och Peab jobbar med är undersöka hur eventuellt våra badrum kommer att se ut. Arkitekt är inkopplad så att de nya badrummen följer alla lagar och paragrafer i t ex handikappsvänlighet.

 

Cyklar på gårdarna:

Det har samlats igen många oanvända/ söndriga cyklar på gårdarna. Kenth kommer tillsammans med Park o mark att plocka bort cyklar som ser oanvända ut. De förs till ett förråd, där man kan hämta sin cykel om den råkat hamna där av misstag. Cyklarna förvaras i förrådet 6 månader så ingen risk föreligger att man blir av med den. De cyklar som är i farozonen att bli bortforslade kommer att märkas med ett buntband. Cykelförråden i källaren kommer också att genomgås och dåliga/ obrukbara cyklar kommer att märkas och föras bort.

 

 

Comhem:

Nytt datum gäller för digitaliseringen av TV. Se bifogad information

 

Container för grovsopor:

Om läget med Coronaviruset lugnar ner så kommer vi ha container för grovsopor innan semestern. Men om läget är fortsatt som det är idag, så är önskemålet att vi väntar till hösten. Så styrelsen avvaktar situationen. Så direkt vi vet att nu är det läge för containern så sätts anslag upp i trappuppgångarna.

Styrelsen vet om att det i källare 23 ser gräsligt ut. Medlemmar som sagt upp sina förråd har dumpat saker och tycker att någon annan ska ta hand om det. När vi får containern och ni medlemmar känner för extra träning så får ni gärna hjälpa till att bära upp skräpet och hjälpa föreningen att kasta det. J

Soprum:

  • Än en gång kommer vi att få ”böter” från NSR ( soptippen). Det slängs plast i matavfallet. Kärlen töms 2ggr/ vecka och nu kommer vi få böta 150kr /kärl /tömning. Det blir många kronor i längden =2700 kr/ vecka. Vill ni undvika avgiftshöjningar så sortera bättre.
  • Papperskärlen är ofta överfulla för man pressar inte ut luften ur kartongerna eller skär sönder papplådorna i mindre bitar. Stora lådor tar inte sopbilen ens med sig utan slänger bara på golvet.

 

Bil på parkeringen:

Det är många som retar sig på bilen som står felparkerad vid parkeringen på 19-25. Vår vakt/parkeringsbolag jobbar på saken och håller på att skapa ett prejudikat angående ett problem som vi tror kommer att öka. Att lösa problemet kortsiktigt hjälper inte då problemet kommer att återkomma. Tyvärr kommer detta att ta tid och det får det göra, så att vi kan lösa saker på rätt sätt i framtiden.

Bra att veta:

  • Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500 eller mejla info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se  ( Båda fungerar)
  • Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar kl. 16-18.
  • Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör byggavfall direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för privatperson. Byggavfall i grovsoprummet medför stora kostnader för föreningen. (Vi betalar för minut tömning och klockan tickar snabbt)
  • På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till vädringsfönstret.
  • Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller via mejl på styrelsen@hsbkjellstorp.se
  • Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel går till låset.

 

Hoppas ni haft en härlig, solig påsk.

Ta hand om er och var försiktig i dessa virustider,

önskar

Styrelsen 

 

P.S.

Snart kommer separat info angående pool/ studsmatta.