kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Fotograf: Axel Claesson

Kjellstorpsbladet nr 7 juli 2020

Stort tack till er som ställde upp och lät Peab provborra i
badrummen. Er villighet att samarbeta med styrelsen och
bovärd uppskattas, det gör vårt arbete lättare.

 

Lite info om våra grillning på området:
Grillning på balkong är endast tillåten med el-grill. Allt annat, ex gasol är
absolut förbjudet pga brandrisk.
Vid våra uteplatser är grillning tillåten men kom ihåg att alla inte gillar lukt från
tex tändvätska. Därför uppmanas alla som vill grilla att köpa en el-tändgaffel
som man startar grillningen med. Dessutom så är det miljövänligare.( Finns att
köpa på t ex Maxi)
Tänk också på hur det blåser. Flytta grillen längre ut från huskroppen om du
märker att oset letar sig in till grannen. VISA HÄNSYN!
Trivselreglerna på hemsidan kommer byta namn till ordningsregler och grillning
kommer att skrivas in som en separat punkt

Parkering:
Vi ber alla som har garage att parkera där och inte på parkeringsplatsen. Vi har
ont om parkeringsplatser och sommartid är det svårt att hitta parkering om de
som har garage låter bilen stå ute.
Parkering på innergårdarna är förbjuden. Endast av- och pålastning är tillåten.

 

Råttor på området:
Vi har råttor på området. Anticimex är inkopplad på problemet. Anticimex ber
oss sluta med att mata fåglar då det drar till sig råttor. Vi orsakar egentligen
själv problemet genom matningen.

 

Stora lekplatsen:
Vi har en fin stor lekplats på området som är väldigt populär. Både barn och
vuxna trivs där. När många barn samlas kan det bli högljutt. Barn ska absolut få
ha roligt, men bör också lära sig att visa hänsyn. Bollspel nattetid är inte tillåtet
och därför har en skylt satts upp vid basketkorgen. Vi ber föräldrar att lära
barnen att inte skjuta hårda fotbollar mot människor och djur, inte studsa
bollen mot huskroppen (det ekar i hela huset) och att vara försiktig med
föreningens egendom.

Basketmattan är sönder och kommer att lagas. Hur och när är ännu öppen
fråga då det är ett dyrt projekt. Styrelsen letar tillsammans med förvaltaren på
en lösning som håller i längden.

 

Info angående trappuppgångar:
Pga brandrisk så får inga mattor finnas framför lägenhetsdörrar i
trappuppgångarna. Inga barnvagnar, cyklar och leksaker är tillåtna. Vid
utrymning kan de vara i vägen. Dessutom så försvårar det städning av trappor.
Endast rullatorer är tillåtna att stå i trappuppgångarna och då ska de stå
parkerade under trappan.

Påminnelse:
14-16/ 8 har föreningen en container uppställd för el- och grovsopor. Passa på
att rensa i förråd och skåp.

Bra att veta:
– Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500 eller mejla
info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se ( Båda fungerar)
– Att hyra ut i andra hand kräver godkännande från föreningen. Kontakta
HSB för mer info.
– Vill du göra en uteplats? Kontakta styrelsen, lämna in en ritning och fyll i
Nyttjanderättsavtalet som du hittar på hemsidan.
– Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar
kl. 16-18. (För tillfället stängt)
Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör byggavfall
direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för privatperson. Byggavfall i
grovsoprummet medför stora kostnader för föreningen. (Vi betalar för
minut tömning och klockan tickar snabbt)
– På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till
vädringsfönstret.
– Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller
via mejl på styrelsen@hsbkjellstorp.se och/eller
kjellstorp@hsbbrfwebb.se
Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner
mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel
går till låset.

 

Härlig fortsatt sommar önskar,

Styrelsen 
Ta väl hand om er!