kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet      nr 3 mars 2020

Gårdsmöten:

  • 4/5 Blå område kl. 18.30
  • 11/5 Grön område kl. 18.30
  • 18/5 Röd område kl. 18.30

Självklart kan man gå på ett möte som passar just dig, men eftersom vi vill träffa så många som möjligt så delar vi upp i mindre områden. Kom och träffa styrelsen, fråga, ifrågasätt och skäll om du vill J

Stambytet:

Planeringsarbetet fortskrider. Vi har inget nytt att berätta. Som vi informerat tidigare så börjar arbetet med själva badrummen först om ett år 2021.

Sopor i papperskorgar:

Tyvärr slängs det hushållssopor i papperskorgarna på gårdarna. Detta är inte acceptabelt då det drar till sig råttor och fåglar. Ta dina sopor till miljöboden (soprum)

Information om styrelsen:

Visar Albayrak har valt att lämna styrelsen då han flyttar från området. Vi tackar honom för den tid han satt i styrelsen. Frågor om IT kan ställas till hela styrelsen.

Cyklar på gårdarna:

Det har samlats igen många oanvända/ söndriga cyklar på gårdarna. Kenth kommer tillsammans med Park o mark att plocka bort cyklar som ser oanvända ut. De förs till ett förråd, där man kan hämta sin cykel om den råkat hamna där av misstag. Cyklarna förvaras i förrådet 6 månader så ingen risk föreligger att man blir av med den. De cyklar som är i farozonen att bli bortforslade kommer att märkas med ett buntband. Mer information kommer separat.

 

Enkät gällande garage:

På stämman framkom att man önskade få bort mellanväggarna i vissa garage pga att man upplevde att det blev för trångt. Styrelsen ville veta om alla tänkte så och skickade ut en enkät till berörda personer. 21 svar kom in, varav 15 ville ha kvar väggarna som det är nu, 4 ville ha bort mellanväggarna och 2 svarade att det spelar ingen roll. Med det underlaget har styrelsen beslutat att nuvarande väggar blir kvar.

 

Utemiljö:

Park och mark vädjar till oss att låta Håkan (som tar hand om vår fina utemiljö) jobba ifred. Han blir stressad när folk följer honom och pratar på när han ska jobba.

 

Städ:

André, vår städare har slutat och vi har fått två damer som städar på området. Om ni upptäcker att kvaliteten blivit sämre på städningen så vänligen kontakta styrelsen/ Bodil Alm.

 

Comhem:

Som många påpekat till styrelsen så har det varit trubbel med Comhem. Styrelsen har varit i kontakt med Comhem, som gjorts sitt bästa för att förbättra sig. Vid fortsatt problem ber vi er vända er till kundtjänst på Comhem. Nu blir det ändringar i och med att TV:n digitaliseras 26/5. V.g. läs bifogad information från Comhem.

 

Dementerande:

Tydligen cirkulerar det på området rykten om att gamla styrelsen skulle ha förskingrat pengar. Varifrån sådan information har uppstått förstår inte den nya styrelsen. Revisorn har granskat siffrorna, som det framkom på stämman och inte funnit något olagligt. Därför vill den nya styrelsen att sådant prat på området slutar omedelbart då det inte finns någon fog för detta. Den nya styrelsen önskar med denna information få slut på alla uppdiktade tankar gällande den gamla styrelsen.

 

Bra att veta:

  • Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500 eller mejla info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se  ( Båda fungerar)
  • Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar kl. 16-18.
  • Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör byggavfall direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för privatperson. Byggavfall i grovsoprummet medför stora kostnader för föreningen. (Vi betalar för minut tömning och klockan tickar snabbt)
  • På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till vädringsfönstret.
  • Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller via mejl på styrelsen@hsbkjellstorp.se
  • Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel går till låset.

 

En härlig och trevlig vår önskar vi i

Styrelsen