kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet

NR. 10-11 2019

Ladda ner som PDF

Årsmöte

Så är det då dags igen för vår årliga stämma. Stämman äger rum den 7/1-2020 i matsalen i Dalhems centrum kl.18.30. En kallelse kommer att skickas ut separat till boende.

Stambytet

Efter många och långa diskussioner har styrelsen beslutat att anlita PEAB som entreprenör i det stora projektet med stambytet. Projektet kommer att genomföras i ett s.k. partneringsavtal.

Uppdaterade trivselregler

Som ett led i den allmänna utvecklingen har styrelsen beslutat att uppdatera våra trivselregler. Vissa saker förändras ju med tidens gång. Dessa kan ni ta del av på vår hemsida www.hsbkjellstorp. där ni även kan se planritningar, fastighetsbeteckningar samt föreningsstadgar. Genom att scrolla längst ner på hemsidan översätts på kort tid sidan till en hel del olika språk efter läsarens enskilda behov.

 

Luciafirande

Det kommer traditionsenligt att bli ett lussetåg i kvarterslokalen den 13/12 kl.8.00. Kaffe med dopp kommer att serveras. Luciatåget kommer ifrån friskolan i Ramlösa. Vi kommer att sätta upp anslag i trapphusen som en påminnelse till detta evenemang.       

Fönsterputs och städning

Många har nog funderat över hur man ska klara av att putsa sina balkonginglasningar. Vi har löst problemet,  Möllers Städ!!

Möllers Städ, som sköter våra trappstädningar klanderfritt, har erbjudit sig att stå till vår tjänst med putsning av våra balkonginglasningar. Möllers Städ har ombesörjt våra trappstädningar under en längre tid nu, och med ett väldigt bra resultat. De erbjuder putsning av inglasningen på balkongen samt även övriga fönster om så önskas. De erbjuder även hemstädning till mycket humana priser.

Ex, Fönsterputs: 1 Balkong               324 kr

                           Balkong + övriga fönster, 2 sidor.  432 kr

Hemstäd:            216 kr/tim, alltid hembesök för att bedöma tidsåtgång.

Ovanstående priser är inkl. moms efter rutavdrag.

Alltså inga övriga avgifter tillkommer, samt att de har allt behövligt material med sig.

Vid intresse, ring 040-295014. Minst 5 intressenter på området ska anmäla sig för samtidig rengöring,/dag, annars blir det olönsamt för dem att köra från Malmö.

Ring i god tid!

 

Filter till köksfläktar

Till jul lagas det ju lite mer mat än vanligt och då kan det vara lägligt att byta filter till köksfläktarna. Dessa kan man hämta mot betalning på bovärdskontoret  på ordinarie öppettider.

När vi ändå är i köksregionerna, vill vi påpeka hur viktigt det är att inte spola ner fett från stekpannor och grytor i kökets avlopp. Vi har alldeles nyligen fått spolat våra avloppsrör och förhoppningsvis bör det ha blivit väsentligt bättre. Fortsätter vi spola ner fett så återkommer problemet ganska snart, vilket kostar föreningen en massa pengar. Samtidigt vill vi påminna om att det kan vara dags att se över brandvarnarna i lägenheterna. Byt batterierna. Det åligger varje boende att själv svara för att en fungerande brandvarnare är installerad. Glöm ej släcka levande ljus när lägenheten lämnas! Sätt gärna en dekal på ytterdörrens insida så det är det sista ni ser när bostaden lämnas.

Avgiftshöjning

Fr.o.m. 1/1-2020 kommer en avgiftshöjning på 3% att träda i kraft.

Telefonin i området

Sedan en tid tillbaka fungerar inte den fasta telefonin i området. Flera boende har gjort felanmälan, fått en omstart utförd, men efter några timmar är problemet tillbaka.

Varken inkommande eller utgående samtal fungerar.

Man kan förvänta sig en seriös felsökning av Comhem och att problemet löses snarast så vi kan utnyttja den tjänst som vi betalar för.

Tills problemet är löst uppmanas alla att fortsätta göra felanmälan.

 

HSB-träffar

Du som är medlem i HSB-bostadsrättsförening är välkommen till Ramlösa brunnshotell i Helsingborg. (Folke Bernadotts väg 445), för information om vad det innebär att bo i en bostadsrätt.

Vem ansvarar för vad? Hur kan du påverka ditt boende? Vad kan du ta del av som medlem i HSB?

Närmast kan du välja på måndag 2 december eller tisdag 21 januari kl. 17.00- 18.30.

Du anmäler dig på www.hsbnvs.se/kurser-och-event  eller telefon 042-19 95 00.

Det var allt för denna gång!

Styrelsen önskar alla en riktigt fin 1:a advent !