kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet nr 10 oktober 2020

Bovärdskontoret:
Vår bovärd och förvaltare ber oss respektera att bovärdskontoret är
fortfarande stängt pga Covid-19. När kontoret öppnas så kommer separat info
om detta.

Ni når
Bovärd Kenth på 0761-997703 eller bovard@hsbkjellstorp.se
Förvaltare Kristoffer 042-199552 eller kristoffer.bergdahl@hsbnvs.se

Motioner till stämman:
Gör din röst hörd och lämna in en motion/ motioner till stämman. Senast 31
oktober 2020 ska de lämnas in i föreningens brevlåda vid bovärdskontoret.

Styrelsen berättar:
I början av året köpte föreningen en lägenhet på området som låg hos
kronofogden. Skulderna till föreningen var då närmare 60 000 kr. Styrelsen
beslöt att lägenheten fick kosta max 500 00 kr för att vi skulle gå med säker
vinst. Vi vann budgivningen på 496 000 kr! Styrelsen lade ner tid/arbete (gratis)
på att fixa till lägenheten och lite material köptes in.
I somras kunde vi sälja lägenheten för 720 000 kr så en vinst på över 100 000 kr
gjordes.

Bra att veta:
– Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500 eller mejla
info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se ( Båda fungerar)
– Att hyra ut i andra hand kräver godkännande från föreningen. Kontakta
HSB för mer info.
– Vill du göra en uteplats? Kontakta styrelsen, lämna in en ritning och fyll i
Nyttjanderättsavtalet som du hittar på hemsidan.
– Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar
kl. 16-18. (För tillfället stängt)
Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör
byggavfall direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för
privatperson. Byggavfall i grovsoprummet medför stora kostnader för
föreningen. (Vi betalar för minut tömning och klockan tickar snabbt)
– På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till
vädringsfönstret.
– Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller
via mejl på styrelsen@hsbkjellstorp.se och/eller
kjellstorp@hsbbrfwebb.se
Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner
mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel
går till låset.

Härlig höst önskar,
Styrelsen
Ta väl hand om er!