kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet nr 12 december 2020

Föreningens Luciafirande är i år inställt pga covid-19. Även Öppet hus den 12-13/12 är INSTÄLLT av samma orsak.

Ordinarie årsstämma:
Du har väl inte missat att föreningen ska ha stämma 15/12?
Årsredovisning och poströstningsblanketter har delats ut. Om du inte fått ett så
kontakta Bovärden. Du kan även hämta hem årsredovisningen digitalt. Gå in på
föreningens hemsida https://kjellstorp.hsbbrfwebb.se/ och se hur du kan
hämta den.
Senast 14/12 kl. 24.00 kan du rösta. Utnyttja din möjlighet att göra din röst
hörd.

Brandskyddsrond i garage:
Vid brandskyddsronden uppdagades flera garage med för många däck. Tillåtet
är max 4 däck/garage. Garage får inte heller fungera som förråd. Om inte
däcken tas bort kommer förvaltaren att ta tag i detta.

Info om våra balkonger:
Inglasningen är ett så kallat väderskydd och vid blåst kan vatten tränga in. Om
du felanmäler vatteninträngning kommer man att kolla hur var vädret. Om det
blåste mycket så får föreningen stå för hela kostnaden.
Kondens på insidan av inglasningen om balkongdörren är öppen är normalt och
inget tecken på fel.

Enkätundersökningen av pool/studsmatta och soprum:
En stor majoritet vill att soprummen låses nattetid. Detta kommer att ske from
1 februari 2021. Dörrarna kommer att vara låsta mellan kl. 23-05 och du
kommer inte in med din tagg.
Pool/studsmatta, där blev det jämt. 30 ja och 33 nej. 3 personer tyckte att
avtalet borde regleras bättre och det håller styrelsen med om. När styrelsen
började undersöka saken närmare så framkom att vi behöver anlita en jurist till
detta. Det finns en djungel med lagar som måste följas. Så Pool/studsmatte-
frågan ber vi att få återkomma om.

Utbetalning av utfört arbete 175kr/h:
Enligt stämmobeslutet 2015 ska ”ersättning för utfört arbete utöver
styrelsearbete specificeras i Kjellstorpsbladet” – punkt 18 i stämmoprotokollet.
Här kommer år 2020:s siffror:
I januari- mars : nuvarande styrelse tog ut 1662 kr. 1 person i gamla styrelsen
tog ut 787 kr. 5775 kr betalades ut till personer som inte är i styrelsen*.
I april-juni: Styrelsen tog ut 6825 kr och utanför styrelsen 5682 kr*.
I juli-september: Styrelsen tog ut 5250 kr. Utanför styrelsen togs ut 6475 kr*.
I oktober- december: styrelsen 2625 kr. utanför styrelsen 9800kr*.
Så sammanlagt har styrelsen tagit ut 16 362 kr under året 2020 i extraarbete.
*Detta är utbetalning till personer som inte sitter i styrelsen men som utför
arbete till föreningen. Här räknas inte in revisorn eller valberedningen. Ej heller
städerska eller Håkan som har hand om utemiljön. De får sin lön från sina
arbetsgivare.
Enligt stämmobeslut så kan styrelsen ta ut 75 000 kr år för extra arbete.

Bra att veta:
– Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500 eller mejla
info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se ( Båda fungerar)
– Att hyra ut i andra hand kräver godkännande från föreningen. Kontakta
HSB för mer info.
– Vill du göra en uteplats? Kontakta styrelsen, lämna in en ritning och fyll i
Nyttjanderättsavtalet som du hittar på hemsidan.
– Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar
kl. 16-18. (För tillfället stängt)
Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör
byggavfall direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för
privatperson. Byggavfall i grovsoprummet medför stora kostnader för
föreningen. (Vi betalar för minut tömning och klockan tickar snabbt)
– På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till
vädringsfönstret.
– Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller
via mejl på styrelsen@hsbkjellstorp.se och/eller
kjellstorp@hsbbrfwebb.se
Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner
mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel
går till låset.
Bra telefonnummer att veta:
Bovärd Kenth på 0761-997703 eller bovard@hsbkjellstorp.se
Förvaltare Kristoffer 042-199552 eller kristoffer.bergdahl@hsbnvs.se

Snart får vi se vem som skriver nästa
Kjellstorpsblad. Fram till dess ta väl hand
om er och styrelsen önskar alla

God jul och Gott nytt år.