kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet nr 6 juni 2020<

 

Ny Hemsida:

https://kjellstorp.hsbbrfwebb.se/

Föreningen har fått en ny hemsida. Hoppas ni varit inne och tittat på den. Det som inte framkom var att Bovärdens mejladress är det samma bovard@hsbkjellstorp.se

Stambytet:

Separat info kommer. Håll utkik i brevlådan.

Uteplats:

En liten påminnelse från styrelsen. Enligt nyttjanderättsavtalet ska man hålla rent ca 20 cm utanför sitt staket för att underlätta gräsklippningen på föreningens mark. Detta innebär att ”uteplatsägaren” själv trimmar gräset.

Katter på området:

Vi ber snällt kattägare att se efter sina djur. Det har hänt att de smugit sig in i andras lägenheter när dörren varit öppen och snubbelolycka har varit nära. Styrelsen vet att katter inte kan förbjudas att röra på sig (finns flera rättsfall) men vädjar till ägarna att se efter dem.

Samtidigt påminner vi om att inte mata djur, t ex fåglar på området då det kan dra till sig ohyra.

Felanmälan är öppen dygnet runt för akuta saker som t ex vattenskada. Ring inte vaktbolaget.

Bra att veta:

  • Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500  eller mejla info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se  ( Båda fungerar)
  • Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar kl. 16-18.
  • Vill du anlägga uteplats. Skriv ut ett Nyttjanderättsavtal från hemsidan, läs igenom och skriv under och lämna till styrelsen.
  • Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör byggavfall direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för privatperson. Byggavfall i grovsoprummet medför stora kostnader för föreningen. (Vi betalar för minut tömning och klockan tickar snabbt)
  • På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till vädringsfönstret.
  • Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller via mejl på styrelsen@hsbkjellstorp.se  eller kjellsorp@hsbbfrwebb.se
  • Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel går till låset.

En härlig, trevlig sommar och glad midsommar önskar vi i

Styrelsen