kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Kjellstorpsbladet  nr 5 maj 2020

 

Cyklar i källaren:

I cykelförråden finns många bra cyklar med tomma däck. Det är svårt att avgöra om de ska forslas bort eller inte, därför ber vi er som har cyklar i källaren att pumpa däcken.

 

Avgår från styrelsen:

Henrik Hedberg har valt att avgå ifrån styrelsen pga privata skäl så nu består styrelsen av 5 ledamöter.

Är du intresserad av styrelsearbete? Vill du lära dig mer om styrelsearbetet? Redan nu så kan du kontakta valberedningen genom att lägga en notis i brevlådan vid Bovärdskontoret.

 

 

Container för grovsopor:

Preliminärt så har föreningen beställt Container till helgen 14-16 augusti.

Styrelsen vet om att det i källare 23 ser skräpigt ut. Medlemmar som sagt upp sina förråd har dumpat saker och tycker att någon annan ska ta hand om det. När vi får containern och ni medlemmar känner för extra träning så får ni gärna hjälpa till att bära upp skräpet och hjälpa föreningen att kasta det. J

 

Lite info om våra innergårdar:

 • Tyvärr har några träd dött på området eller är på väg att dö. Dessa träd kommer att fällas.
 • Större stenar är beställda till baksidan av hus 51 där man har en tendens att parkera uppe på gräsmattan. Obs! Våra gräsmattor är inga parkeringsplatser.
 • Gena inte genom buskar och barn ska inte kissa i buskarna.
 • Det ekar lätt mellan husen. Därför uppmanas vi att tänka på våra grannar. Prata inte högljutt, framför allt inte på natten. Vackra kvällar sitter man gärna ute lite senare på gårdarna, visa hänsyn mot dem som vill sova.
 • Om du vill grilla, tänk på att röken kan tränga in hos grannen. Flytta i så fall lite längre ut från huset eller bjud grannen in på en bit mat. J
 • Vill du måla ditt staket? Kontakta Bovärden så hjälper han dig med färg.

 

 

Stambytet:

Planeringsarbetet fortskrider. Som vi informerat tidigare så börjar arbetet på plats med själva badrummen först om ett år, våren 2021. I slutet av månaden kommer Peab att provborra i badrumsgolven i 14 lägenheter, detta för att kolla fukt m.m.

 

 

Bra att veta:

 • Vill du hyra garage eller förråd kontakta HSB 042-199500 eller mejla info@hsbhbg.se eller info@hsbnvs.se  ( Båda fungerar)
 • Att hyra ut i andra hand kräver godkännande från föreningen. Kontakta HSB för mer info.
 • Vill du göra en uteplats? Kontakta styrelsen, lämna in en ritning och fyll i Nyttjanderättsavtalet som du hittar på hemsidan.
 • Vill du låna Hilti borrmaskin, kontakta bovärdskontoret. Öppet onsdagar kl. 16-18.
 • Grovsoprummet som är vid 51 C, är inte till för byggavfall. Kör byggavfall direkt till tippen. Det är gratis 12ggr/år för privatperson. Byggavfall i grovsoprummet medför stora kostnader för föreningen. (Vi betalar för minut tömning och klockan tickar snabbt)
 • På bovärdskontoret kan du köpa filter till din köksfläkt och även filter till vädringsfönstret.
 • Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan vid bovärdskontoret eller via mejl på

styrelsen@hsbkjellstorp.se         kjellstorp@hsbbrfwebb.se

 • Fållan för trädgårdsavfall t ex ogräs, grenar och buskar finns längst ner mot Dalhemsvägen vid de blå garagen nedanför hus 45. Din hemnyckel går till låset.

 

Härlig försommar önskar,

Styrelsen