kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Information om Stambyte, Brf Kjellstorp

2021-04-09

Föreningens extrastämma den 7 april 2021 beslutade med minst 2/3 majoritet att bevilja föreningen göra förändringar i bostadsrättslägenheten med anledning av stambyte, badrumsrenovering och inkoppling av nya tappvatten-/spillvattenrör till kök. Det betyder att vi har ett stambyte som kommer att starta efter sommaren 2021.

Trots 2/3 majoritet och ett ja till stambytet måste vi få in alla medlemmars röst. Här får du kortfattad information om vad som kommer att ske framöver:

  • Ett ställningstagande kommer delas ut till de medlemmar som inte röstat, där får de kryssa i om de är för eller emot beslutet som togs på stämman. Kryssar man inte i något eller har röstat nej så blir man automatiskt motpart till beslutet. Vår jurist ansöker om en förhandling i hyresnämnden dit man som motpart blir man kallad för att där få berätta varför man är emot beslutet om förändringar i lägenheten. Det är mycket viktigt att alla lämnar in sitt ställningstagande så fort som möjligt så antalet motparter minskar.
  • Inget arbete kan påbörjas inne i lägenheten förrän hyresnämnden har godkänt beslutet, eller alla medlemmar röstat ja. Förberedande arbeten får lov att utföras i tex trapphus och källare, vissa arbeten kommer att påbörjas under maj/juni 2021. Entreprenörerna etablerar på arbetsplatsen med bodar och containrar, tillvalsutställning iordningställs, information förbereds till de boende där arbetet är tänkt att starta. Redan nu kommer entreprenörerna synas lite mer på plats. När byggstart sker kommer hantverkare, arbetsledare och platschef finnas på plats dagligen.
  • Information och tidplan delas ut i god tid innan start. Det kommer ut mycket information så det är viktigt att du aktivt tar del av informationen, uppdateringar kommer även ske löpande på stambytets hemsida kjellstorp.hsbbrfwebb.se 
  • Alla badrum renoveras enligt det basutförande som beskrivs i broschyren. För er som vill utrusta badrummen med andra produkter, kakel osv så kommer ett visst utbud av tillval erbjudas. Alla produkter kommer sättas upp i en utställningslokal i kvartershuset, som du får tillgång till när det blir dags för stambyte i ditt hus.

Ytterligare information kommer längre fram.

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig, Boendesamordnare Angelika Grahovac Zonic på telefon: 042-19 95 48 eller e-post: angelika.grahovaczonic@hsbhbg.se