kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Saknar du årsredovisning?

2020-12-09

Saknar du årsredovisningen?

Inför ordinarie stämma som genomförs genom poströstning
så delades årsredovisningarna ut.
Har du av misstag slängt den?

Du som är medlem i föreningen kan hämta den digitalt under
Självservice på www.hsbnvs.se

För att kunna hämta den behövs en kod som du kan få om
du mejlar styrelsen@hsbkjellstorp.se

Årsredovisningen blir offentlig efter stämman och läggs då in på
föreningens hemsida.