kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Information gällande stambyte

2021-03-10

Idag har det skickats ut en broschyr med information gällande stambytet till alla boende. Tillsammans med broschyren fick ni även information från styrelsen om vad som planeras att hända inom snar framtid.

Vill ni läsa broschyren digitalt, klicka här.

Har ni frågor om stambytet kan dessa ställas enligt den information som anges i styrelsens informationsblad. Ni är även välkomna att ställa frågor via denna e-post, kjellstorp.stambyte@hsbnvs.se

Det ska vara övergripande frågor som berör stambytet. Vi kan tyvärr inte i dagsläget besvara på frågor om just en specifik lägenhet eller ett badrum. Sådana frågor kan besvaras vid ett senare skede.

Med Vänlig Hälsning

Angelika Grahovac Zonic, Boendesamordnare HSB