kjellstorp.hsbbrfwebb.se|kjellstorp@hsbbrfwebb.se

Välkommen till BRF Kjellstorp

 

Avfallspåsar

Bruna papperspåsar till organiskt avfall kan hämtas i soprummen.

Balkong

För att det ska se trevligare ut när vi hänger tvätt på tork eller vädrar behöver det hänga så långt ner som möjligt på ett klädstreck.

Matlagning med kolgrill är inte tillåtet på balkongerna.

Det är viktigt att ta hänsyn till dina grannar så att du inte stör dem.

Matning av fåglar och andra djur får inte förekomma på grund av att det drar till sig ohyra som till exempel råttor och möss.

Tänk också på att cigarrettrökning från balkong kan upplevas störande av dina grannar.

Färg till panel som skall vara vit eller i gårdsfärg, finns att hämta hos bovärd på områdeskontor.

Barnvagnar

Föreningen tillhandahåller inte extra utrymme för barnvagn eller annan förvaring. På grund av brandrisk ber vi er därför att placera detta i ert lägenhetsförråd.

Bastu 

Hittar du i kvarterslokalens källare. Tiderna för öppethållande:
Familjebastu, bokningsbar tid tisdagar & onsdagar 16.00-22.00  Dambastu (Allmän) torsdagar 16.00-22.00  Herrbastu (Allmän) fredagar 16.00-22.00

Besöksparkering 

Besöksparkering finns vardagar mellan 09.00-20.00 på vardera parkeringsplats. Besökande övrig tid hänvisas till parkeringen som finns längs med Dalhemsvägen, nedanför hus 43 och 17.

Cyklar

När du ska parkera/placera din cykel, använd cykelställen som finns tillgängliga på gården eller ditt lägenhetsförråd. Det finns även cykelförråd i hus 23 och 51. Nyckel dit kan kvitteras ut på områdeskontoret under ordinarie expeditionstid.

Entréer och trapphus

Var rädd om målning och inredning i trapphusen. Var noga med att se till att entrédörrarna alltid är stängda med tanke på säkerheten och ventilationssystemet. Dörrarna hålls låsta dygnet runt.

För att undvika olyckor och störning är det inte tillåtet att ha trapphuset som lek- och uppehållsrum. Inga föremål ska stå i entréer och trapphus, bortsett från möjligheten att ha en rollator. Eftersom föremål utgör en brandrisk kommer det att forslas bort och kastas. För den som önskar finns möjligheten att få en krok monterad för att låsa fast sin rollator i entrén.

Dörrmatta och upplag av skor är inte tillåtet att ha utanför sin lägenhetsdörr eftersom de utgör en brandrisk. Anlitad brandinspektör uppmanar återkommande om detta vid de tillsyner som regelbundet utförs. Dessa kommer därför att forslas bort utan ytterligare uppmaningar.

Felanmälan

Föreningen är ansluten till HSB:s Fastighetsservice med personlig service dygnet runt.  Anmälan om fel skall göras på 042–199590 eller via https://www.hsbnvs.se/felanmalan/Observera att vissa åtgärder efter felanmälan sker på bostadsrättshavarens bekostnad i enlighet med föreningens stadgar. Begär besked före åtgärd!

Festlokal

I kvartershuset finns festlokal med kök som varje medlem har möjlighet att hyra. Lokalens adress är Dalhemsvägen 35D. Lokalen får disponeras ett dygn mellan 12.00 till 12.00 och är anpassad för max 50 personer. För att boka lokalen vänder man sig direkt till bovärd under ordinarie expeditionstid. Endast boende får hyra lokalen. För att säkerställa att detta följs krävs legitimation vid bokningstillfället. Aktuella priser kan du se på uppslaget i ditt trapphus.

Fönster

Rengör och smörj alla rörliga beslag regelbundet. Filter till vädringsluckan finns att köpa på områdeskontoret. Det är förbjudet att utföra någon form av åverkan på fönsterkarmar, fönsterbågar eller fönsterbleck. Endast rengöring med vatten och rengöringsmedel är tillåtet.

Förlust av nyckel eller passagebricka

Om du hittar en nyckel lämnas denna/dessa lämpligen i föreningens postlåda utanför områdeskontoret.

Bostadsrättsföreningen har ett låssystem som är spärrat hos anlitad låssmed. Nyckel beställs via HSB på 042-199500 eller via e-post: info@hsbhbg.se

Till varje lägenhet hör 4 st. nycklar, 2 st. passagebrickor till soprum/tvätt samt 2 st. nycklar till postfack. Här går det även bra att beställa låscylindrar om så önskas, detta till föreningens faktiska kostnad.

Förråd

Önskas extraförråd kontaktas HSB på 042-19 95 00. Tänk på att av säkerhetsskäl råder det förbud mot all förvaring av brandfarliga vätskor i källarförråd, lägenhetsförråd och garage. Vid lägenhetsförråden, i utrymmet mellan ytterdörr till förråd och gallerdörr, får ingenting förvaras. Översyn görs emellanåt.

Försäkringsfrågor

I händelse av vattenskada eller annan skada i lägenheten, som kan kopplas till föreningens försäkring, kontakta förvaltare omgående.

Förvaltare

Förvaltare når du via HSB:s växel, 042-19 95 00. Observera att felanmälan görs till, 042-19 95 90.

Garage

Kallgarage finns att hyra. Till garagen är det separat kö. Kontakta HSB på 042-19 95 00 för vidare upplysningar. Garagen får endast användas till bil eller motorcykel – inte som förråd.

Gårdarna

Är till för alla som bor här och skall fungera som en lugn oas för alla boende. Vi ansvarar gemensamt för god trivsel, att vi inte skräpar ner på gården eller förstör i planteringarna. Tänk också på att din hund skall vara kopplad i bostadsområdet.

Hemsida

Föreningens hemsida är https://kjellstorp.hsbbrfwebb.se där man bl.a. kan se planritningar, fastighetsbeteckningar, samt föreningens stadgar. Genom att scrolla längst ned på hemsidan översätts den, på ca 3 sekunder, till 104 olika språk efter läsarens enskilda behov.

Inomhusmiljö

Hög ljudnivå i lägenheten kan störa dina grannar. Därför är det inte tillåtet att ha TV eller stereo på hög ljudnivå mellan kl. 22.00 – 06.00. Detta gäller generellt, men vid undantag kan reglerna tänjas.

För att undvika onödig irritation, kontakta dina grannar och förvarna vid en större fest. Hänsyn ska alltid tas. Alla former av störande ljud ska anpassas så de stör i så liten grad som möjligt. Detta gäller även vid lägenhetsrenoveringar.

Internet  

Föreningen har slutit ett gruppavtal med Comhem som innebär att man kostnadsfritt har tillgång till internet i varje lägenhet. Uttag för Comhem finns i vardagsrummet. Internetuppkoppling kan för övrigt ske till annan leverantör (uttag i hall eller sovrum) till egen kostnad. Varje enskild bostadsrättsinnehavare tar hand om sina kontakter med den valda leverantören. I gruppavtalet med Comhem finns också tillgång till fast telefoni.

Källargångar

Var rädda om målning och inredning i källargångar. Var noga med att se till att dörrar är stängda med tanke på säkerheten. Lek och uppehåll i källargångar är inte tillåtet. Föremål som står i källargångarna och på våningsplanen kommer att forslas bort av säkerhetsskäl.

Markiser

Bygglov krävs samt tag kontakt med styrelsen för vidare information.

Moped – MC

Får inte förvaras i lägenhetsförrådet. Det finns ett mindre antal garage avsedda för moped/mc att hyra. Parkera inte ett registrerat motorfordon inne på gården. Kontakta HSB på 042-19 19 00 för hyra av p-plats.

Motionsrum/gym

För en mindre avgift per år kan man få tillgång till vårt motionsrum – Tag kontakt med områdeskontoret om du är intresserad. Öppningstider är 06.00-22.00. Var och en ansvarar för att återställa den utrustning man använt. Observera att motionsrummet är kameraövervakat i syfte att bibehålla ordning och reda. Styrelsen kan komma att ta kontakt med den som visar sig inte kunna förhålla sig till allmän ordning.

Månadsavgift

Skall vara betald sista vardagen innan månadsskiftet. Försenad inbetalning orsakar föreningen ränteförluster och kostnader. Upprepad försening av inbetalning kan innebära att nyttjanderätten till lägenheten förverkas. Om inte månadsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Ohyra

Om ohyra upptäcks i lägenhet eller i förråd kontaktar var bostadsrättsinnehavare själv Anticimex som föreningen har avtal med. Se anslag i trapphus.

Områdesbevakning

Området blir flera gånger varje dygn ronderat av väktare för att vi ska få en tryggare boendemiljö.

Områdeskontor

Öppet helgfria onsdagar kl. 16.00 – 18.00. Telnr 042–15 33 45. Under sommartid kan öppettiderna vara något reducerade.

Parabolantenn

Det är förbjudet att montera upp parabolantenn på fasad, balkongfronter eller utanför fönster m.m. Kontakta förvaltaren för ytterligare information. 

Parkeringsplats

Parkeringen är bevakad av bevakningsföretag. För att få stå parkerad på någon av parkeringsplatserna som tillhör föreningen gäller det att du har ett parkeringstillstånd liggande väl synligt i fordonets framruta. Två parkeringstillstånd medföljer lägenheten och skall överlämnas till köparen vid överlåtelse.

På föreningens parkeringar är det endast tillåtet att parkera personbil klass 1. Övriga fordon kommer att beläggas med en kontrollavgift, likaså personbil utan giltigt tillstånd. Kontakta HSB på 042-19 95 00 för hyra av garage eller mc/mopedplats.

Parkeringsförbud

Gäller på infarter till gårdar, innergårdar, gångvägar och uppfarter till källsorteringshus. Ska du renovera eller behöver anlita hantverkare för annan åtgärd och de behöver ha bilen tillgänglig, är det tillåtet under arbetets gång. Dock får inget fordon ställas så att det förhindrar eventuell utryckning, till exempel framför en bom.

Postbox

Finns i trapphuset för postutdelning. Luckan öppnas med för detta avsedd nyckel. Vid avsägelse av reklam kan man själv ändra den röda delen av etiketten på luckan. Det är inte tillåtet att klistra egna lappar eller etiketter på boxen.

Renovering

Skall utföras enligt föreningens gällande stadgar. Är du osäker på vad du får göra, kontakta förvaltaren innan du påbörjar renoveringen. Visa hänsyn till dina grannar och informera gärna i förväg om arbetet medför oväsen eller andra olägenheter. Vardagar ska renoveringar upphöra 20:00 och lördagar 17.00. På söndagar och helgdagar bör inte renoveringsarbeten utföras.

Då ett kommande stambyte planeras inom de närmaste åren, rekommenderas boende till att inte påbörja renovering av sina badrum! Ett stambyte innebär att badrummen kommer att demonteras för att därefter byggas upp på nytt. Den som trots detta ger sig in på att renovera erhåller ingen kompensation för detta.

Rökförbud

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller sedan 1 juli 2019. Denna förbjuder tobaksrökning på allmänna utrymmen så som lekplatser, trapphus, tvättstugor, källargångar, utanför gemensamhetslokaler och andra utrymmen. Askkoppar är därför borttagna och förbudsskyltar uppsatta för att underlätta detta.

Sophantering

Vi tillämpar källsortering av sopor i föreningen. Detta innebär att förpackningar av glas, papper, plast och metall skall vara väl rengjorda innan de kastas i särskilda behållare som finns i våra källsorteringshus. Här finns även batteriholk samt behållare för lysrör och glödlampor.

I källsorteringshus vid 51:an (långsida) finns även separat rum för grovsopor där boende kan lämna uttjänta möbler, mattor, utegrillar, cyklar liksom elektronikskrot som tv, stereo och dammsugare.

Däremot åligger det var och en att själva borttransportera t.ex, toastol, badkar, duschkabin, väggfast garderob och köksinredning. Avfall som t.ex. byggnadsavfall, målarfärg, farligt avfall, bildelar m.m. är heller inget som föreningen hanterar utan detta måste du själv transportera bort till andra insamlingssystem i kommunen. I samband med storstädning, utrensning, överlåtelser m.m. där en större mängd möbler och ägodelar ska kastas är respektive bostadsrättshavare skyldiga att själva ordna med borttransport.

Dessa regler är skapade för att minska grovsopskostnaderna. Om boende ignorerar reglerna kommer ersättningskrav att skickas ut.

Gångdörr öppnas med lägenhetsnyckel mellan 05.30 och 23.00. I soprummen förvaras även ”bruna påsar” till organiskt avfall.

Observera att soprummen är kameraövervakade i syfte att bibehålla ordning och reda. Styrelsen kan komma att ta kontakt med den som inte förhåller sig till ordningsreglerna.

Stadgar

Kan hämtas på områdeskontoret eller laddas ner från hemsidan.

Styrelse

Uppgifter på ledamöter och förtroendevalda finns anslaget i trapphus samt på föreningens hemsida.

Meddelande till styrelsen kan du lägga i brevlådan som finns utanför områdeskontoret. Alla skrivelser eller brev måste vara undertecknade med namn och lägenhetsnummer, detta måste vara läsbart för att styrelsen ska kunna behandla ditt ärende/önskemål. Styrelsen kan du även nå på e-post:styrelsen@hsbkjellstorp.se

Trafikbom

Finns till varje gård och öppnas med lägenhetsnyckel. Bommen måste fällas igen för att nyckeln ska kunna tas ut ur låscylindern.

Trafikregler

Bostadsrättsföreningens mark är enskild mark där föreningen kan bestämma huruvida fordonstrafik eller annan motortrafik får äga rum.

Tvättstugor

Föreningen har 10 st. tvättstugor varav 1 st. är anpassad för grovtvätt. Den finns i kvarterslokalens källare.

Övriga tvättstugor finns:

1 st. i kvarterslokalens markplan, denna är handikappanpassad

4 st. i källaren på hus 23

4 st. i källaren på hus 51

Dörrarna är märkta “tvättstuga” samt nummer 1-4 och du får använda din passerbricka för att öppna dörren. Bokning görs med brickan via de terminaler som finns uppsatta vid tvättstugorna. Vid fel i tvättstugan, ring genast till felanmälan 042-19 95 90.

Följ de anvisningar som finns anslagna i tvättstugorna. För den gemensamma trevnadens skull, gör rent utrustningen och lokalen efter dig. Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv önskar finna den i samt var noggrann med att stänga fönster efter avslutat tvättpass. Tvättmedelskartonger och annat skrymmande får inte kastas i sopsäcken i tvättstugan utan ska kastas i respektive kärl för sortering i sophusen.

Observera att tvättstugorna är kameraövervakade i syfte att bibehålla ordning och reda. Styrelsen kan komma att ta kontakt med den som inte förhåller sig till ordningsreglerna.

Uteplats

Boende med balkong på bottenvåningen har möjlighet att göra en uteplats på ytan i anslutning till denna. I samband med att detta sker upprättas ett nyttjanderättsavtal där det regleras vad som gäller beträffande skötsel, hur man får plantera etcetera. Uteplatsen tillhör inte lägenheten utan är föreningens mark som boende disponerar i enlighet med nyttjanderättsavtalet. Föreningen äger alltså rätt till tillträde vid underhåll och renoveringar.

Uthyrning i andra hand

Kontakta HSB på 042-19 95 00 för ytterligare information. Uthyrning som inte är godkänd kan medföra att nyttjanderätten av lägenheten förverkas. I samband med andrahandsuthyrning tas ut en avgift varje månad som den som äger lägenheten betalar via sin avgiftsavi.

Vatten/El

Var sparsam med el och vatten, särskilt varmvattnet. Eventuella arbeten inom VVS och EL måste utföras av fackman. Planerad vattenavstängning får endast utföras vardagar måndag till fredag mellan kl. 8.00–16.00, samt meddelas HSB:s felanmälan på 042-19 95 90. Anslag om planerad vattenavstängning måste också sättas upp i berörda trappuppgångar och då lämpligen dagen innan.

Ventilation

Lägenheten har utsug via centralfläkt i kök och badrum. Följ anvisningarna vid rengöring av köksfläkt (enbart kolfilterfläktar är tillåtna). Kontakta alltid förvaltaren före inköp av ny köksfläkt för att undvika onödiga kostnader. 

Det är förbjudet att installera fläktar i badrum. Tilluft i lägenheten sker genom springventiler i fönsterkarmen som alltid ska vara öppna.

Årsstämma

Samtliga medlemmar kallas till årsstämman, som normalt infaller i början av januari månad. Motioner till stämman skall lämnas till styrelsen senast den 31 oktober året innan.

Överlåtelse

Planerar du att sälja din lägenhet – kontakta då snarast HSB på 042-19 95 00.

Övernattningslägenhet

För föreningens medlemmar finns möjlighet att hyra övernattningslägenhet, som finns i hus 39. Här finns sängplatser för fyra personer, dusch, WC samt mindre kokvrå med porslin. Aktuella priser kan du se på uppslaget i ditt trapphus. Vänd er till områdeskontoret för bokning av övernattningslägenheten. Medtag legitimation.

Styrelsen Brf Kjellstorp